Home » બટાકાની ખેતી

બટાકાની ખેતી

 • by

બટાકાની ખેતીની માહિતી

દક્ષિણ અમેરિકામાં પેદા થયું આલૂ આજે પૂરી દુનિયામાં ઉગયા છે. નાઈટશેડ પરિવાર અથવા सोलानेसी का सदस्य माना है. આલૂ વિશ્વની સૌથી મહત્વપૂર્ણ ખોરાક ફસલ છે. આલૂ વિટામીન અને મીનરલ થી શક્તિ હતા. ઉત્પાદન આલૂમાં ખૂબ સારા પાણી અને સ્ટારર્ચ હતો. आलू उगाने के लिए बीज आलू और कंद का प्रयोग होता है. આલુ કા ઉપયોગ વાનગીઓ, ચિપ્સ અને ઔદ્યોગિક ઉદ્દેશ્યો જેવા સ્ટારર્ચ અને અલ્કોહલ બનાવવા માટે કરી શકાય છે. વધુમાં ખેડૂતો આલૂની ખેતીની દોગુની કમાઈ માટે કરે છે.

બટાકા ખાના ફાયદા એવમ ઉપયોગ

 • આલુ હર સબજી સાથે ખૂબ જ સારી મળે છે. 
 • ભૂને થતા આલૂના વ્યક્તિથી કબ્જની સમસ્યા કામ કરતી હતી.
 • આલૂમાં સૌથી વધુ માત્રામાં સ્ટાર્ચ પાયો જાય છે. 
 • વિટામીન એ અને વિટામીન ડી ની આલૂ માં પૂરતી માત્રા पाई जाती है.  
 • आंखों के नीचे आलू का पेस्ट या रस लगाने से स्थापित होता है। 
 • ચમડીના રોગોમાં આલૂનો ફાયદો ફાયદો થાય છે
 • આલૂનો પ્રયોગ મારવામાં આવે છે. 
 • चोट लगने परलू पीसकर लगाने से आस्था होता है. 
 • ઝુરિઅન્સને કમ કરવા માટે આલૂનો ઉપયોગ થતો હતો. 
 • ચમડીના ચેપને દૂર કરવા માટે આલૂ રસનો ઉપયોગ થતો હતો. 
 • આલૂમાં પર્યાપ્ત માત્રામાં પ્રોટીન અને ખનિજ બનાવવામાં આવે છે. 

બટાકા કે પ્રાણી તત્વો

 • સ્ટારર્ચ
 • વિટામીન સી
 • વિટામીન બી1
 • ખીણ 
 • કાર્બોહાઈડ્રેટ
 • પ્રોટીન
 • વત્તા
 • કચ્ચા તા 
 • રાખ
 • લ્યુસીન
 • ટ્રિપ્ટોફેન
 • આઈસ્યુલ્યુસીન
 • અમીનો એસિડ

બટાકાની ખેતી હવામાન

આલૂ સમશીતોષ્ણ जलवायु કે ફસલ છે. પછીના ઘણા પ્રકારો जलवायु में उगाती है. आलू मात्र जलवायु में उगाया जाता है. बढ़ते मौसम में मध्यम तापमान ठंडा होता है. 24 ડિગ્રી તાપમાન પર કૂવો હતો. मेरा कंद विकास 20 डिग्री पर सबसे अच्छा होता है. उसलिए कारन आलू को पहाड़ियों में जीत की फसल के रूप में एव उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय विस्तारो में काफी की फसल के रूप में उगाते है। आलू की फसल को समुद्र तल से 3000 મીટરની ઊંચાઈ સુધી ઉગાડી શકાય છે.

બટાકાની ખેતી માટે જમીનની જરૂરિયાત જમીન અને તૈયાર

આલૂ કોલવણીય અને ક્ષારીય માટીને છોડો કોઈ પણ કે માટી પર ઉગયા જઈ શકે છે. માટી જે રૂપથી ઢળીલી હતી. કંપનીઓના વિસ્તરણ માટે ઓછામાં ઓછી પ્રતિકાર પ્રદાન કરે છે. उसको प्राथमिकता दी जाती है. આલૂની ફસલની ખેતી માટે દોમટ અને બલુઈ ડુમટ માટી અને વેલ જલ નિકાસી, કાર્રિક પદાર્થો 5.2-6.4 પીએચવાળી માટી સૌથી સારી માને છે.

આલૂના ખેતરમાં શું કરવું 20-25 સેં. હું तक गहरी जुताई खेत की जुताई कर लेनी चाहिए। उसके बाद दो या तीन बार हैरोिंग करनी चाहिए। બે વાર પ્લાનિંગ પ્રોપર કરવાથી માટી સમતલ કરવું છે. તેની બુવાઈથી પહેલા માટીમાં પૂરતી પાણી હોવી જોઈએ. આરોપણ માટે રીઝ અને ફરો પદ્ધતિ અથવા સમતલ શું પદ્ધતિનો ઉપયોગ થતો હતો. 

બટાકાની ખેતીની અદ્યતન જાતો

અમારું ભારત में किसान आलू की कई प्रकार उगाते है। उसमे कुफरी अलंकार, कुफरी अशोक, कुफरी बादशाह, कुफरी बहार, कुफरी चमत्कार, कुफरी चिप्सोना 2, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी चिप्सोना, कुफरी पुखराज, कुफरी कुफरी सतलुज, कुफरी सिन्धुरी, कुफरी सूर्य, कुफरी पुष्कर, कुफरी ज्योति1 3 , कुफरी फ्रायसोना, कुफरी गिरिराज और कुफरी गरिमा शामिल है।

બટાકાની ખેતીમાં રોપાણ

બુવાઈ કા સમય તો ઉપજ પ્રાપ્ત કરવા માટે બુવાઈ માટે યોગ્ય સમય પસંદ કરવો જોઈએ. 30-32 ડિગ્રી તાપમાનથી 18-20 ડિગ્રી સુધી બિચ આનિ આલૂની ફસલ માટે બુવાઇ ઓક્ટોબર के प्रथम सप्ताह से अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में करनी चाहिए. उसमे देर से पकने वाली फसल के लिए अक्टूबर के तीसरे सप्ताह से नवंबर के पहले सप्ताह तक बुवाई कर सकते हैं.

બુવાઈના અંતરની કરે તો આરોપણ માટે કંડો વચ્ચે 20 સેમી અને મેડની વચ્ચે 60 સેમી વાત છે. આરોપણની દૂરી કંડોના આકારનો આધાર બદલાતી છે. બુવાઈની ગહરાઈ 6-8 ઇંચ અને ગહરા ગઢા ખોદકર આલૂનો ટુકડો ઉપરથી જુઓ. બુવાઈમાં ટ્રેક્ટરથી ચાલનેવાળા સેમી-ઓટોમેટિક અને ઓટોમેટિક પ્લાન્ટરનો ઉપયોગ થતો હતો. 

સિંચાઈમાં બટાકાની ખેતી

જમીનની સિંધુ પાણીના પર બુવાઈ કે તરત જ 2-3 દિવસના પૃથ્થ ફાર્મની આધારની જરૂર છે. આલૂમાં હલકી અને બાર-બાર સિંચાઈ સૌથી સારો વિકલ્પ છે. सिचाई में पानी नहीं ठहरना चाहिए। होता सड़न रोग होता. મધ્યમ से भारी मिट्टी में तीन से चार सिंचाई की जरुरत थी। અને રેલી માટી માટે 8-12 સિંચાઈ સંગ્રહ છે. બીજી સિંચાઈ માટીની પાણીના આધારથી નિરાકરણ પછી 30 દિવસો માં કરવા જોઈએ. उसके बाद की सिंई मिट्टी और फसल की जरुरत को करना चाहिए। કટાઈ થી દસ દિવસ પહેલા સિંચાઈ બંધ કરની છે.

બટાકાની ખેતી ખાતર અને ખાતરો

રોપોણ સે વેલ પહેલા ભૂમિની તૈયારીના સમયે બે સો ક્વિંટલ એક ખેતરની ખાદ આ રીતે સડી થઈ હતી. નાઈટ્રોજન, યુરિયા, ફાસ્ફોરસ, એસ.એસ.પી., પોટાશની આવશ્યકતા છે. બધા ખાદ્ય ખેડૂતોને તમારા ખેતરમાં નાખો. મોટા ભાગના ખેડૂતોને તમારી જમીનનું પરીક્ષણ કરવું જોઈએ. ક્યોકિ સેન્દ્રિય ખાદ કા વધુ પ્રયોગ ભૂમિકા સાથે માણસો માટે પણ સારું નથી. आपको भी खेती में बड़ी सड़ी हुई गोबर ही डालनी चाहिए।

બટાકાની ખેતી નીંદણ નિયંત્રણ

आलू के पौधे अंकुरित होने से पहले मेट्रिबुज़िन 70 ડબ્લ્યુ પી 200 ગ્રામ પ્રતિ एकड़ या अलाक्लोर 2 लीटर प्रति एकड़ छिड़कना चाहिए। ખર્ચા ખેતરમાં નીચે વિસ્તરણમાં પ્રકોપ ઓછો હતો. મેદાની વ્યક્તિ में रोपण के पचीस दिन बाद और पहाड़ी विस्तारो में चालीस देना चाहिए। સામાન્ય રીતે આલૂ के पौधे में खरपतवारनाशी की जुरत नहीं होती. અર્થાત્ અપરંપારમાં ખરપતવાર નાશ પામ્યા હતા. મલચિંગ खरपतवार के प्रकोप को कम करने का तरीका है. ધાન પુઆલનો ઉપયોગ મલ્ચિંગ માટે કરી શકે છે.

પૌધની સંભાળ અને રોગ નિયંત્રણ

 • એફિડ – પુખ્ત અને અપ્સરા બંને જ રસ ચૂસતા અને પૌધા નબળા હતા. 
 • ઇમિડાક્લોપ્રિડ 50 મિ.લી મિલકર છિડકાવ કરશે.

કટ વોર્મ્સ – તેઓ જમીનના સ્તરે રોપાને કાપીને પાકને નુકસાન પહોંચાડે છે.
જો હુમલો જોવા મળે તો પાકને ક્લોરપાયરીફોસ20% ઈસી 2.5 મિ.લી. પ્રતિ લીટર પાણીમાંમિક્સ કરો અને સ્પ્રે કરો.

શોધવાવાળી સુંડી – આલૂના પટ્ટો ખાતા હોય છે અને ફસલને નુકસાન થાય છે.

જો ઉપદ્રવ જણાય તો ક્લોરપાયરીફોસ અથવા પ્રોફેનોફોસ 2 મિલી પાણીમાં ભેળવી પાક પર છંટકાવ કરવો.

એપિલાંચના બીટલ – લાર્વા અને પુખ્ત ઉત્પત્તિઓને ખાકર ફસલને નુકસાન થાય છે.

તેના માટે કાર્બેરિલ 1 ગ્રામ પ્રતિ લીટર પાણીમાં મિલાકર સ્પ્રે કરો.

સફેદ ગ્રબ – તે માટીમાં રહે છે અને જડતો, તને અને કંદોને ખાકર ફસલને નુકસાન થાય છે. 

નિવારણ માટે કાર્બોફૂરન 3જી@12કિલોગ્રામ બુવાઈ કે સમય છિંડકાવ છે.

આલૂ કંડ કીટ – આ ખેતીની સાથે સંગ્રહ પણ મુખ્ય છે.

જો હુમલો થયો હોય તો કાર્બેરિલ 1 ગ્રામ પ્રતિ લીટર પાણીમાં મિક્સ કરો અને સ્પ્રે કરો.

અર્લી બ્લાઈટ – નિચલી પત્તિઓ પર નેક્રોટિક ધબ્બે જોઈ શકે છે. 

જો ઉપદ્રવ દેખાય તો મેવઝેબ 30 નો છંટકાવ કરવો જોઈએ.

કાળા ડાઘ – કંદ પર કાળા ડાઘ જોવા મળે છે.આરોપણ માટે રોગમુક્ત કંડોનો ઉપયોગ કરો.

આલૂની કટાઈ અને ઉપજ

આલૂની ફસલ કટાઈ માટે તૈયાર છે, તે જ સમયે સૌથી વધુ ઉત્પત્તિઓ પીલી-ભૂરી હતી. અને જમીન પર નીચે પડે છે. તમારી કટાઈ દસ દિવસ બાદ માટીમાં યોગ્ય ભોજન પર કરવું જોઈએ. ફસલ ની કટાઈ ટ્રેક્ટર થી ખેંચીને આલૂ ખોદને વાળા આ હાથ થી સ્કેબાર્ડની મદદથી કરી શકાય છે. લણણી કર્યા પછી, બટાટાને છાયામાં જમીન પર ફેલાવો. તેની ત્વચાને ઠીક કરવા 10 દિવસો સુધી છાયામાં આગળ રાખવું જોઈએ.

લણણી પછી કંદની કાપણી કરો અને કાપેલા, ઇજાગ્રસ્ત કંદ દૂર કરવા જોઈએ.છંટાઈના પછી મોટા કદના કંડોને અલગ કર્યા. વે ચિપ્સ બનાવવા માટે ઉપયોગી છે. આલૂને 4° થી 7°C તાપમાન પર સ્ટોર કરવું છે. ઉપજ વિવિધ થી અલગ હતી. લકિન સરેરાશ ઉપજ 20 ટન / હેક્ટેયર અથવા 30 ટન / હેક્ટેયર છે

રસપ્રદ હકીકત

બટાટા એ ભારતનો સૌથી મહત્વનો પાક છે.
તેનું પોતાનું મહત્વનું સ્થાન છે.ભારત માં આલૂ ની સરેરાશ ઉપજ 152 ક્વિંટલ પ્રતિ હેક‍ટેયર છે. 

આલૂ કો સબ્ઝિયન્સ રાજા કહે છે. 

આલૂની ઉત્પત્તિ દક્ષિણ અમેરિકાને માના છે. 

ખેડૂતો પાકની વહેલી વાવણી કરીને ખૂબ સારો નફો મેળવી શકે છે.

સારી ઉપજ માટે સુધારેલી જાતો અને રોગમુક્ત બિયારણની જરૂર છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published.